a a 
Áng mây buồn
  Cẩm Ly
 
Anh phải làm sao
  Ðan Trường
 
Bailamos
  Enrique Iglesia
 
 
Biệt ly
  Doãn Mẫn
 
Bởi vì anh yêu em
  Phan Ðình Tùng
 
Bỗng dưng muốn khóc
  Minh Thư